Eksamensforberedende Yrkeslærekurs i feie- og brannforebyggerfaget

Kurset skal gi eleven kompetanse innen programfag i brannforebyggerfaget

Mål

Kurset skal gi eleven kunnskap og kompetanse til å avlegge sentralgitt eksamen i brannforebyggerfaget.

Opplæringen skjer i henhold til godkjent læreplan for opplæring i bedrift i brannforebyggerfaget, og omfatter programfagene.

Brann- og redningsskolen tilbyr ikke opplæring i fellesfag som norsk, matematikk og tilsvarende.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for de som skal avlegge svenneprøve som privatister jfr. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven) § 3 -5.

Faglig innhold

 • Brannvern og skadebegrensning
 • Fyringsteknikk
 • Skorsteinsteknikk
 • Bransje- og miljølære
 • Brannforebyggende emner
 • Bygninglære
 • Temaundervisning
 • Informasjonsteknologi i brannforebyggerfaget 

Ny ordning iverksettes fra kursåret 2023:

Deltaker/feiervesen bestiller selv pensumpakke iht litteraturliste. Deltaker er ansvarlig for å ta med seg pensumpakke til kursstart. Brann- og redningsskolen har ikke pensumpakke til utlån.

Før søknad på kurs husk og før inn i notatfeltet:

 • Dato for begynt arbeidsforhold i brannforebyggerfaget
 • Dato når praksistiden er ferdig (5 år)
 • Annen relevant utdanning – praksis vurdert av fylkesopplæringskontoret til fratrekk i læretid

Vurderingsform: Skriftlig sentralgitt eksamen

Sentralgitt eksamen arrangeres 2 ganger i året, fristen for påmelding til våreksamen er 1. februar og høsteksamen er 15. september.

Deltaker er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen i det fylket man ønsker å gjennomføre i.

NB! Fylkene har både forskjellige datoer for når de åpner for påmelding og forskjellige systemløsninger for påmeldinger.

Veiledning for oppmelding til sentralt gitt eksamen, se lenke PrivatistWeb, eventuelt kontakt opplæringskontoret.

Kursavgift

Pensumliste

I 2024 gjennomføres kurset én gang, fordelt over to perioder: uke 34-36 og uke 38-40. Søknadsfrist er 16. oktober 2023. 

>>Søk om kursplass