Grunnkurs og utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste - Avinor

Avinor og Brann- og redningsskolen har avtale om opplæring av ansatte innen brann- og redningstjenesten ved landets lufthavner. Dette gjelder grunnkurs og utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste og oppdateringskurs

Kursene gjennomføres på et moderne øvingsanlegg som består av flykropp, helikopter, tankbil, miljøhenger, brannstasjon og tre brannbiler.  

For personell fra Avinor vil søknad om kursplass samt melding om opptak skje i henhold til egen avtale.   

Grunnkurs i brann- og redningstjeneste - Avinor

Mål

Kurset skal gi deltakerne grunnopplæring i brann- og redningstjeneste samt danne grunnlag for videre opplæring innenfor dette arbeidsområdet.

Målgruppe

Personell som skal inngå i utrykningsstyrken.

Opptakskrav

Ansatte i Avinor

Faglig innhold

 • Regelverk
 • Brannfysikk og brannkjemi
 • Slokke- og redningstjeneste
 • Flybrannslokking
 • Ventilering
 • Detaljbranner
 • Røykvern
 • Praktiske øvelser

Vurderingsform:

Praktisk og skriftlig eksamen.

Utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste - Avinor

Mål

Kurset skal kvalifisere deltakerne for tjeneste som utrykningsledere i lufthavnens brann- og redningstjeneste, samt gi opplæring i skadestedsledelse i forbindelse med flyhavari.

Målgruppe

Utrykningsledere og lufthavnbetjenter som inngår i utrykningsstyrken.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått grunnkurs i brann- og redningstjeneste.

Faglig innhold

 • Regelverk
 • Slokke- og redningstjeneste
 • Ledelse
 • Instruksjon
 • Innsatsledelse
 • Øvingsleder- og utrykningslederrollen

Vurderingsform

Praktisk og skriftlig eksamen.