Beredskap mot akutt forurensning - Oljevern

Norges brannskole (NBSK) gjennomfører, i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket (KyV), kurs for personell som har eller er tiltenkt roller i innsats mot akutt forurensning. 

Håndtering av akutt forurensning og oljevern

Norges brannskole gjennomfører kurs for personell som har eller er tiltenkt roller i håndtering av akutt forurensning. Kursene gjennomføres i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket.

Kursene bygger på Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning, utgitt av Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket og NOFO. Læreplanen finner du på www.kystverket.no.

Påmelding til kurs innenfor håndtering av akutt forurensning og oljevern går via eget Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA).

Grunnkurs i håndtering av akutt forurensning

Målet med kurset er å gi grunnleggende kompetanse til personell som skal delta ved aksjoner mot akutt forurensning. Etter fullført kurs skal deltakerne:

 • Ha grunnleggende kunnskaper om organisering, oppgavefordeling, ansvar og myndighet innen beredskap mot akutt forurensning
 • Ha grunnleggende kunnskaper om håndtering av akutt forurensning
 • Kunne opptre i tråd med gjeldende HMS-regelverk ved innsats

Kurs i lagledelse/teigledelse

Målet med kurset er å kvalifisere deltakerne til å kunne fylle rollen som lagleder/teigleder ved aksjoner mot akutt forurensning. Deltakerne må ha fullført grunnkurs i håndtering av akutt forurensning eller inneha tilsvarende kompetanse. Etter fullført kurs skal deltakerne:

 • Kunne organisere og lede eget personell
 • Kunne forestå taktisk disponering og bruk av tildelte ressurser

Kurs i skadestedsledelse

Målet med kurset er å kvalifisere deltakerne til å kunne fylle rollen som skadestedsleder ved aksjoner mot akutt forurensning. Deltakerne må ha fullført kurs i teigledelse eller inneha tilsvarende kompetanse. Etter fullført kurs skal deltakerne:

 • Kunne organisere og lede personell på skadestedet
 • Kunne forestå taktisk disponering og bruk av ressurser på skadestedet
 • Kunne bidra til å nå innsatsens miljømål

Foruten kursene som er beskrevet i læreplanen, avholder NBSK følgende tilpassede kurs

Repetisjonskurs i teig- og skadestedsledelse

Målet med kurset er å sikre at deltakernes kompetanse videreutvikles for å kunne fylle rollen som teigleder/skadestedsleder ved aksjoner mot akutt forurensning.

Målgruppen er tidligere deltakere på teiglederkurs og skadestedslederkurs ved kyst og strand. Repetisjonskurset bør gjennomføres innen fem år etter ordinært kurs. Går det over åtte år må det ordinære kurset tas på nytt. Kurset gjennomføres fortrinnsvis parallelt med et grunnkurs.

Materiellkurs

Målet med kurset er å bidra til materiellkjennskap og en god og effektiv materialforvaltning. Kurset er utviklet med et særskilt fokus på nedpakking, lagring, bruk, vedlikehold og feilsøking på relevante materiellgrupper.

Målgruppen er personell som har materiellansvar i IUA mv.

Oljevern i kulde og is

Målet med kurset er å forberede personell til innsats i kaldt klima. Kurset er utviklet med fokus på hvordan organisere skadested, hvilke innvirkning kulde og is har på personell, materiell og utstyr og hvilke særskilte utfordringer en står overfor.

Målgruppe er personell som er tiltenkt en rolle i en aksjon mot akutt forurensning i kaldt klima.

Etter fullført kurs skal kursdeltakerne:

 • forstå utfordringer forbundet med arbeid i kaldt klima
 • forstå oljens egenskaper i kaldt klima
 • forstå miljøutfordringer i kaldt klima
 • ha kjennskap til forebyggende tiltak mot skader på personell og utstyr
 • selvstendig kunne utføre førstehjelp på skader som kan oppstå under innsats
 • selvstendig kunne anvende relevante ressurser og teknikker i innsats

Ved samtlige kurs skjer påmelding via eget IUA.