Beredskap mot akutt forurensning - Oljevern

Norges brannskole (NBSK) gjennomfører, i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket (KyV), kurs for personell som har eller er tiltenkt roller i innsats mot akutt forurensning. 

Følgende kurs bygger på Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning, utgitt av Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), KyV og NOFO. Læreplanen er lagt på www.kystverket.no.

Påmelding til kurs innenfor beredskap mot akutt forurensning og oljevern går via eget IUA.

Grunnkurs i håndtering av akutt forurensning

Målet er å gi grunnleggende kompetanse til personell som skal delta i innsats mot akutt forurensning. Etter fullført kurs skal deltakerne:

 • Ha grunnleggende kunnskaper om organisering, oppgavefordeling, ansvar og myndighet innen beredskap mot akutt forurensning
 • Ha grunnleggende kunnskaper om håndtering av akutt forurensning
 • Kunne opptre i tråd med gjeldende HMS-regelverk ved innsats

Kurs i teigledelse

Kurset skal kvalifisere deltakerne til å kunne fylle rollen som teigleder ved innsats mot akutt forurensning. Deltakerne må ha fullført grunnkurs i håndtering av akutt forurensning eller tilsvarende kompetanse. Etter fullført kurs skal deltakerne:

 • Kunne organisere og lede eget personell
 • Kunne forestå taktisk disponering og bruk av tildelte ressurser

Kurs i skadestedsledelse

Målet med kurset er å kvalifisere deltakerne til å kunne fylle rollen som skadestedsleder ved innsats mot akutt forurensning. Deltakerne må ha fullført kurs i teigledelse eller tilsvarende kompetanse. Etter fullført kurs skal deltakerne:

 • Kunne organisere og lede personell på skadestedet
 • Kunne forestå taktisk disponering og bruk av ressurser på skadestedet
 • Kunne bidra til å nå innsatsens miljømål

Foruten kursene som er beskrevet i læreplanen, avholder NBSK følgende spesialkurs:

Repetisjonskurs i teig- og skadestedsledelse (nytt kurs)

Målgruppen er tidligere deltakere på teiglederkurs og skadestedslederkurs ved kyst og strand, og kursets varighet er 19 timer - kurset gjennomføres over to dager. Repetisjonskurset bør gjennomføres innen fem år etter ordinært kurs. Går det over åtte år må det ordinære kurset tas på nytt.

Kursmål: Kurset skal sikre at deltakernes kompetanse videreutvikles for å kunne fylle rollen som teigleder/skadestedsleder ved aksjoner mot akutt forurensning ved kyst og strand.

Kurset gjennomføres fortrinnsvis parallelt med et grunnkurs.

Materiellkurs

I innsats mot akutt forurensning er det mye forskjellig materiell i bruk. Målet med kurset er å bidra til materiellkjennskap og en god og effektiv materialforvaltning. NBSK har utviklet et kurs med fokus på pakking, lagring, bruk, vedlikehold og feilsøking på relevante materiellgrupper.

Målgruppe: Dette kurset er rettet mot personell som har materiellansvar i Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA), eller i private bedrifter med pålegg om beredskap mot akutt forurensning.

Dette kurset er et praktisk kurs med fokus på øvelser med relevant materiell som benyttes i det nasjonale oljevern innen akutt forurensning og oljevern.

Oljevern i kulde og is

Kurset skal bidra til å forberede personell til innsats i kaldt klima. Det ses nærmere på personlig bekledning og verneutstyr, hvordan organisere skadestedet og arbeidstiden, og hvilke utfordringer en kan møte i en slik innsats og hvilke innvirkning ekstreme værforhold har på innsats og utstyr.  Kurset er bygget opp med mye tid ute i felt, slik at deltakerne får føle utfordringene på kroppen.

Målgruppe: Personell som er tiltenkt en rolle i en innsats mot akutt forurensning i kaldt klima.

Kursmål: Kvalifisere deltakerne til innsats mot akutt forurensning i kaldt klima.

Etter fullført kurs skal kursdeltakerne:

 • forstå utfordringer forbundet med arbeid i kaldt klima
 • forstå oljens egenskaper i kaldt klima
 • forstå miljøutfordringer i kaldt klima
 • ha kjennskap til forebyggende tiltak mot skader på personell og utstyr
 • selvstendig kunne utføre førstehjelp på skader som kan oppstå under innsats
 • selvstendig kunne anvende relevante ressurser og teknikker i innsats

Ved samtlige kurs skjer påmelding via eget IUA.