Opptak og innkalling

Her finner du informasjon om opptak og innkalling.

Opptak

Melding om tildelt kursplass, reserveplass og avslag, sendes kursdeltaker pr. e-post med kopi til påmelder, innen utgangen av november måned hvert år.  

Ved avmelding av kursdeltaker disponeres kursplassen av Norges brannskole i henhold til prioritert reserveliste. Internt bytte er ingen selvfølge, da kursplassen ikke tilhører brannvesenet.

Innkalling

Fagstoff og informasjon gjøres tilgjengelig via den digitale læringsplattformen Fronter. Innkalling, inkludert brukernavn og passord blir sendt kursdeltaker pr. e-post ca. 1 måned før kursstart.