Undervisning og eksamen

Her kan du lese mer om undervisning og eksamen. Her finner du også informasjon til deg som har lese- og skrivevansker.

Skolen ha femdagers uke, og undervisningen foregår i tidsrommet 0800 – 1600. På noen kurs kan det være aktuelt med kveldsundervisning, dette vises på timeplanen.

Vi benytter læringsplattformene Fronter og NAKOS til støtte i undervisningen. Du får tilgang til Fronter ca. en måned før kursstart.

Eksamen

På de fleste kurs avholdes skriftlig eksamen i siste kursuke. Eksamensresultatet kan fastsettes ved ett av to vurderingsuttrykk; bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått. 

På noen kurs gjennomføres også praktisk eksamen.

Utsatt eksamen og ny eksamen gjennomføres vanligvis med de samme oppgaver og på samme tidspunkt som for et tilsvarende påfølgende kurs hvis dette blir arrangert innen et halvt år. Ellers søkes det om å gjennomføre en ekstraordinær eksamen.

Elever som vil benytte adgangen til ny eksamen må melde dette skriftlig til skolen senest 14 dager etter at orientering om ikke bestått eksamen er mottatt.

I skolens eksamensreglement finner du en oversikt over de kursene som har eksamen.

>> Eksamensreglement

Kursbevis

Kursbevis tildeles på grunnlag av bestått kurs, og lastes ned på "Min side"  senest seks uker etter kursslutt. 

Logg inn her: "Min side"

Brukernavn: Din e-postadresse

Ditt passord: Opprettet av deg når du fullførte din søknad

Tips: Vi anbefaler å benytte PC.

Vær oppmerksom på at autolagring av e-postadresse og passord på denne siden ikke fungerer.

 

Lese- og skrivevansker

Hvis du har lese- og skrivevansker, ta kontakt med kursleder som kan hjelpe med å tilrettelegge kurset.

Om du har behov for spesiell tilrettelegging av eksamen, må du ta med dokumentasjon. Dokumentasjon kan gi deg f.eks. utvidet eksamenstid eller bruk av PC. 

Din kursleder vil gjøre de nødvendige avtaler med eksamensansvarlig. 

Tilrettelegging for eksamen