Har du fått tilbud om studieplass?

Brannkonstabler smiler mot kamera
Foto: DSB/Christian Finstad

Tilbud om studieplass ble sendt ut fra Samordna opptak onsdag 24. mai. Her finner du informasjon om oppstart i januar 2024.

Grunnet forsinkelser i utbyggingen av øvingsfeltet, er det bestemt at første semester i studiet Brann, redning og samfunnssikkerhet gjennomføres ved Rogaland brann og redning i Sandnes kommune. Studiestart er januar 2024. 

Andre semester, som starter i august 2024, gjennomføres ved Brann- og redningsskolen på Fjelldal. 

Spørsmål om studieplass/opptak?

Kontakt oss på .