Slik søker du opptak

Foto: Christian Finstad/DSB

Brann- og redningsskolen vil ha opptak én gang i året, med søknadsfrist 1. mars. Vi tar opp 160 studenter – 80 som begynner i august, og 80 som begynner i januar.

Søknad til fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet sendes gjennom samordna opptak.

Vi åpner for søknader fra 1. februar. Fristen for å søke er 1. mars. Dette må du hente inn i god tid før søknadsfristen, og legge ved søknaden:  

  • Vitnemål.
  • Helseattest
  • Politiattest (utvidet og uttømmende).
  • Førerkort klasse B.
  • Andre dokumenter, som for eksempel kan gi ekstra poeng.
  • Dersom du søker opptak på grunnlag av realkompetanse, er det flere forhold som må dokumenteres – se Hva må du dokumentere ved søknad om realkompetanse?

Siden dokumenter med sensitive personopplysninger ikke kan sendes gjennom Samordna opptak, må du også skaffe deg en konto på digipost.no.

I perioden 1. februar til og med 1. mars, må du logge inn på samordnaopptak.no, og sende inn din søknad med alle vedlegg. Vedlegg som inneholder personopplysninger, som helseattest og politiattest, må du sende via Digipost.

I midten av mars blir aktuelle kandidater invitert til opptakstester. Du må svare på invitasjonen innen kort tid. Testene blir gjennomført i perioden fra begynnelsen av april til begynnelsen av mai.

Rundt 20. mai får du vite om du får tilbud om studieplass. Dette svaret finner du på samordnaopptak.no. Dersom du ønsker studieplassen, må du bekrefte det innen en uke. Gjør du ikke det, mister du studieplassen. Dersom du ikke ønsker plassen, må du så snart som mulig gi beskjed slik at noen andre kan få plassen.