Opptakskrav til fagskoleutdanningen

Foto: Christian Finstad/DSB

For å bli tatt opp til fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet, må du oppfylle alle opptakskrav, ha sendt inn dokumentasjon og bestått fysiske tester.

Dette må du ha i orden:

Utdanning

Du må ha fullført og bestått

 

eller

Realkompetanse

Hvis du er 23 år eller eldre i opptaksåret, og ikke har bestått et av utdanningsprogrammene som kvalifiserer for opptak, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse er all kompetanse som du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter som du har tilegnet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Brann- og redningsskolen vurderer søknaden opp mot de formelle opptakskravene, og gjør en individuell og skjønnsmessig vurdering søknaden.

Selv om du søker opptak på grunnlag av realkompetanse, må du som andre søkere oppfylle kravene om helse, vandel og førerkort (se nedenfor).

Mer om realkompetansevurdering.

Helseattest

Du må ha en helseattest som viser at du tilfredsstiller kravene til røyk- og kjemikaliedykker. For å få en slik helseattest, må du bestille time hos bedriftshelsetjenesten Avonova. 

Her finner du en oversikt over lokasjoner. Slik går du fram for å bestille time:

  • Ta kontakt med det lokale Avonova-kontoret på e-post eller telefon og oppgi følgende: «Helseattest for søkere til Brann, redning og samfunnssikkerhet (Studiet) ved DSB/Brann- og redningsskolen (Brsk)»
  • Møt opp på avtalt tidspunkt på det valgte kontoret. Prisen er kr 2390,- for ferdig helseundersøkelse og attest
  • Helseundersøkelsen er en seleksjonsmedisinsk undersøkelse iht opptakskriteriene som det henvises til på denne siden
  • Tester av fysisk kapasitet til den enkelte søker/ student, gjennomføres som en del av opptaksprøvene til Brsk

Politiattest

Du må ha god vandel, dokumentert gjennom en uttømmende politiattest.  Det er ikke mulig å søke ennå, men det kommer informasjon her når det er på plass

Det er ikke krav om sikkerhetsklarering for å bli tatt opp til studiet, men en eventuell framtidig jobb på en nødmeldesentral krever sikkerhetsklarering.

Førerkort klasse B

Du må ha hatt førerkort klasse B (personbil) sammenhengende i minst to år når studiet starter. Det er nødvendig for at vi skal få gjennomført annen kjøretøyopplæring i løpet av studiet.

Fysiske tester

Du må være i god form og godt trent for å komme inn på studiet. Fysiske tester inngår som en del av opptaket. Du blir også testet i svømmeferdigheter, toleranse for høyde og klaustrofobi.

Her finner du informasjon om kravene i Brann- og redningsskoletesten.