Om fagskoleutdanningen

Kvinnelig 110-operatør foran skjerm. Foto
Foto: Christian Finstad/DSB

Det helt nye fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet tar imot 20 studenter i januar 2024. Første semester gjennomføres ved Rogaland brann og redning i Sandnes kommune.

Første opptak - med viktige forbehold

Fristen for å søke opptak i 2023, er utløpt. Når skolen er i normal drift, vil vi ta opp 80 studenter hvert semester. Det er besluttet at antall studieplasser for studiestart i januar 2024, reduseres til 20. 

Kort om utdanningen og opptakskravene

Etter en toårig grunnutdanning på heltid blir du kvalifisert til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern, og som operatør på nødmeldesentral for brann og redning (110-sentral).

Gjennom praktisk og teoretisk opplæring, lærer du alt du trenger for å gå rett ut i jobb! I løpet av studiet tar du sertifikat for lastebil og lærer å kjøre utrykning. Du skal også et halvt år i praksis hos et brann- og redningsvesen og en nødmeldesentral.

Fullført utdanning gir deg en høyere fagskolegrad og 120 studiepoeng. Studiet er akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og kvalifiserer til lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning.

Du kan søke opptak dersom du har fullført og bestått et av de studieforberedende utdanningsprogrammene, eller ett/flere av 126 utvalgte fagbrev/svennebrev. Det er også mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Du må være i god fysisk form og skal gjennomføre fysiske tester som en del av opptaket. Du blir også testet i svømmeferdigheter, toleranse for høyde og klaustrofobi.   

Hoveddelen av undervisningen foregår i nye og moderne bygg og øvingsfelt ved den nye skolen i Tjeldsund kommune, mellom Harstad og Narvik.

Viktige frister

  • 1. februar: Søknadsperioden åpner
  • 1. mars: Søknadsfrist og dokumentasjonsfrist
  • Cirka 27. mars: Invitasjon til opptakstester (med kort svarfrist)
  • Cirka 24. april til 12. mai: Gjennomføring av opptakstester
  • 25. mai: Opptak kunngjøres
  • 1. juni: Frist for å svare på tilbud om opptak