Velkommen til Norges brannskole

Norges brannskole er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern.  På disse sidene finner du informasjon om våre kurs og undervisningstilbud, og viktig elevinformasjon for de som skal på kurs.


AKTUELT